جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

مراقبت های ویژه

 

بخش مراقبت هاي وي‍‍‍ژه:

بيمارستان فوق تخصصي نور افشار داراي دو بخش ICU1,ICU2 مي باشد بیماراني که نیاز به مراقبت های ویژه و خاص دارند از جمله بيماران دچار آسيب هاي مغزي، تصادفي، جراحی و داخلی در این بخش بستری و تحت مراقبت قرار مي گيرند.

ساختار اين بخش ها مطابق آخرين استاندارد های جهانی بوده و با وجود دستگاه های تأمین کننده هوای استریل و استفاده از نور طبیعی محيطي مناسب و شرايطي ايده آل براي بهبود هرچه سريع تر بيماران فراهم آورده است .

اين بخش آماده پذيرش بيماران و ارائه خدمات 24 ساعته به آن ها مي باشد. حضور كادر درماني مجرب در عرصه بازتواني نيز كه از وي‍ژگي هاي ديگر اين بيمارستان است باعث كاهش ناتواني و محدوديت حركتي بيمار پس از ترخيص از ICU‌خواهد شد.