کلینیک قلب

 

کلینیک قلب بیمارستان فوق تخصصی نورافشار با پیشرفته ترین دستگاه ها آماده خدمت رسانی به مراجعین محترم می باشد. برخی از این خدمات به شرح ذیل است:

vنوارقلب

vاکو کاردیوگرافی

vتست ورزش

vهولتر ریتم

vهولتر فشارخون

جهت تعیین وقت با پذیرش کلینیک تماس بگیرید:

021-7582 داخلی 1131و 1132