کلینیک قلب

 

کلینیک قلب بیمارستان فوق تخصصی نورافشار با پیشرفته ترین دستگاه ها آماده خدمت رسانی به مراجعین محترم می باشد. برخی از این خدمات به شرح ذیل است:

vنوارقلب

vاکو کاردیوگرافی

vتست ورزش

vهولتر ریتم

vهولتر فشارخون

 

جهت تعیین وقت با پذیرش کلینیک تماس بگیرید:

021-7582 داخلی 1131و 1132

 

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
00:00

دکتر حسن کاظمی

نمایش پروفایل
- 00:00
دکتر حسن کاظمی
09:00

دکتر حسن کاظمی

نمایش پروفایل
13:00 - 09:00
دکتر حسن کاظمی

دکتر حسن کاظمی

نمایش پروفایل
13:00 - 09:00
دکتر حسن کاظمی
11:00

دکتر علیرضا قوامیان

نمایش پروفایل
13:00 - 11:00
دکتر علیرضا قوامیان

دکتر علیرضا قوامیان

نمایش پروفایل
13:00 - 11:00
دکتر علیرضا قوامیان