جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

کلینیک قلب

 

کلینیک قلب بیمارستان فوق تخصصی نورافشار با پیشرفته ترین دستگاه ها آماده خدمت رسانی به مراجعین محترم می باشد. برخی از این خدمات به شرح ذیل است:

vنوارقلب

vاکو کاردیوگرافی

vتست ورزش

vهولتر ریتم

vهولتر فشارخون

جهت تعیین وقت با پذیرش کلینیک تماس بگیرید:

021-7582 داخلی 1131و 1132