دستور رئیس هلال‌احمر برای رسیدگی ویژه به وضعیت سلامت سینا علیخانى “سفیر سلامت کودکان SMA”