انجام بیش از 5 هزار عمل جراحی در بیمارستان فوق تخصصی نورافشار