حضور بیمارستان فوق تخصصی نورافشار در نمایشگاه 45 ساله افتخارات و دستاوردهای نظام سلامت کشور