اخبار

برگزاری آزمون جامع ICU

کارکنان بخش ICU بيمارستان در اولین نوبت از آزمون های جامع ICU که به صورت سالیانه و در دو نوبت…

درخواست کارشناس پرستاری

بیمارستان فوق تخصصی نورافشار جهت تکمیل کادر پرستاری خود از پرستاران مجرب با حقوق و مزایای خوب دعوت به همکاری…