ارائه بسته‌های نوین بازتوانی ویژه جانبازان و معلولان در بیمارستان نورافشار