دکتر بابک ديلمی

درباره پزشک

متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری، کرونا ویروس

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
دوشنبه 09:00 - 12:00
سه شنبه 09:00 - 12:00
چهارشنبه 09:00 - 12:00
شنبه 09:00 - 12:00
یکشنبه 09:00 - 12:00
-