دکتر سیده فاطمه سید کریمی

درباره پزشک

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
10:00 - 14:00
10:00 - 14:00
-
  • مورد تایید سازمان بهداشت جهانی
  • اثر بخشی با ایجاد تعادل در انرژی حیاتی بدن
  • بیشترین تاثیر در کاهش دردهای مزمن
  • بهبود رشد و سلامت داخلی بدن
  • موثر در انواع بیماری های جسمی و روانی
  • پیشگیری از انواع بیماری ها
  • بسیار کاربردی در زیبایی و پوست