دکتر مهدی شهرستانی

درباره پزشک

جراح و متخصص ارتوپد، جراحی های زانو، لگن و شانه