دکتر رضا شيروانی بختياری

درباره پزشک

دارای بورد تخصصی آسیب های ورزشی، آرتروسکوپی و تعویض مفصل

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
پنجشنبه - تهران، میدان نیاوران، خیابان پورابتهاج، خیابان خداوردی، انتهای خیابان صادقین، بیمارستان فوق تخصصی نورافشار// شماره تماس: 021-7582 داخلی 1131 و 1132
-
-

پیش از مراجعه با پذیرش هماهنگ شود