دکتر محمود اکبری

درباره پزشک

دکترای تخصصی فیزیوتراپی

اختلالات ستون فقرات، مفاصل، دردهای مزمن و مانوآل تراپی تخصصی
محقق و مولف کتب تخصصی فیزیوتراپی، عضو اسبق هیآت علمی دانشگاه و فیزیوتراپیست تیم های ملی