نمایش همه خدمات   نمایش همه خدمات

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با
استفاده از طراحان گرافیک است

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با
استفاده از طراحان گرافیک است

برترین خدمات را
با ما تجربه کنید

برترین خدمات را

با ما تجربه کنید

  نمایش همه پزشکان   نمایش همه پزشکان

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با
استفاده از طراحان گرافیک است

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با
استفاده از طراحان گرافیک است

برترین پزشکان را
از ما بخواهید

برترین پزشکان را

از ما بخواهید

به صفحه کلینیک ما
خوش آمدید

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از

کارکنان حرفه ای

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

پزشکان متخصص

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

خدمات اورژانس

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

خدمات ۲۴ ساعته

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

دپارتمان های ما

بخش ها

ویژگی های ما

نمونه هایی از ویژگی های برتر کلینیک ما

برخی از ویژگی های ما

کلینیک مدرن

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و
با استفاده از طراحان گرافیک است.

پزشکان متخصص

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و
با استفاده از طراحان گرافیک است.

اورژانس ۲۴ ساعته

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و
با استفاده از طراحان گرافیک است.

  درخواست وقت ملاقات

  پزشکان متخصص

  اعضا

  جدول زمانی وقت ملاقات

  جدول زمانی

  ساعت
  شنبه
  یکشنبه
  دوشنبه
  سه شنبه
  چهارشنبه
  پنجشنبه
  08:00
  team

  دکتر شهرام محقق

  نمایش پروفایل
  10:00 - 08:00
  دکتر شهرام محقق
  team

  دکتر لادن عباسیان

  نمایش پروفایل
  10:00 - 08:00
  دکتر لادن عباسیان
  team

  دکتر حميد زنگنه

  نمایش پروفایل
  09:00 - 08:00
  دکتر حميد زنگنه
  team

  دکتر عبدالحسين عظمائيان

  نمایش پروفایل
  11:00 - 08:00
  دکتر عبدالحسين عظمائيان
  09:00
  team

  دکتر بابک ديلمی

  نمایش پروفایل
  12:00 - 09:00
  دکتر بابک ديلمی
  team

  دکتر علی فرجی

  نمایش پروفایل
  12:00 - 09:00
  دکتر علی فرجی
  team

  دکتر لیلی عليزاده

  نمایش پروفایل
  12:00 - 09:00
  دکتر لیلی عليزاده
  team

  دکتر حسن کاظمی

  نمایش پروفایل
  13:00 - 09:00
  دکتر حسن کاظمی
  team

  دکتر عباس والی

  نمایش پروفایل
  11:00 - 09:00
  دکتر عباس والی
  team

  دکتر بابک ديلمی

  نمایش پروفایل
  12:00 - 09:00
  دکتر بابک ديلمی
  team

  دکتر علی فرجی

  نمایش پروفایل
  12:00 - 09:00
  دکتر علی فرجی
  team

  دکتر لیلی عليزاده

  نمایش پروفایل
  12:00 - 09:00
  دکتر لیلی عليزاده
  team

  دکتر محمودرضا فقیهی

  نمایش پروفایل
  12:00 - 09:00
  دکتر محمودرضا فقیهی
  team

  دکتر حسن کاظمی

  نمایش پروفایل
  13:00 - 09:00
  دکتر حسن کاظمی
  team

  دکتر محبوبه رحمانی

  نمایش پروفایل
  11:00 - 09:00
  دکتر محبوبه رحمانی
  team

  دکتر لیلا عاصف كبیری

  نمایش پروفایل
  11:00 - 09:00
  دکتر لیلا عاصف كبیری
  team

  دکتر بابک ديلمی

  نمایش پروفایل
  12:00 - 09:00
  دکتر بابک ديلمی
  12:00 - 09:00
  دکتر زینب اصغری
  team

  دکتر علی فرجی

  نمایش پروفایل
  12:00 - 09:00
  دکتر علی فرجی
  team

  دکتر لیلی عليزاده

  نمایش پروفایل
  12:00 - 09:00
  دکتر لیلی عليزاده
  team

  دکتر محمدرضا فاخری

  نمایش پروفایل
  12:00 - 09:00
  دکتر محمدرضا فاخری
  team

  دکتر حسن کاظمی

  نمایش پروفایل
  13:00 - 09:00
  دکتر حسن کاظمی
  team

  دکتر بابک ديلمی

  نمایش پروفایل
  12:00 - 09:00
  دکتر بابک ديلمی
  team

  دکتر علی فرجی

  نمایش پروفایل
  12:00 - 09:00
  دکتر علی فرجی
  team

  دکتر لیلی عليزاده

  نمایش پروفایل
  12:00 - 09:00
  دکتر لیلی عليزاده
  team

  دکتر محمودرضا فقیهی

  نمایش پروفایل
  12:00 - 09:00
  دکتر محمودرضا فقیهی
  team

  دکتر محبوبه رحمانی

  نمایش پروفایل
  11:00 - 09:00
  دکتر محبوبه رحمانی
  team

  دکتر بابک ديلمی

  نمایش پروفایل
  12:00 - 09:00
  دکتر بابک ديلمی
  team

  دکتر علی فرجی

  نمایش پروفایل
  12:00 - 09:00
  دکتر علی فرجی
  team

  دکتر لیلی عليزاده

  نمایش پروفایل
  12:00 - 09:00
  دکتر لیلی عليزاده
  team

  دکتر رضا شيرواني بختياري

  نمایش پروفایل
  11:00 - 09:00
  دکتر رضا شيرواني بختياري
  team

  دکتر محبوبه رحمانی

  نمایش پروفایل
  11:00 - 09:00
  دکتر محبوبه رحمانی
  10:00
  team

  دکتر جواد مینوئی فر

  نمایش پروفایل
  12:00 - 10:00
  دکتر جواد مینوئی فر
  team

  دکتر سید شهرام سیدحسینی

  نمایش پروفایل
  12:00 - 10:00
  دکتر سید شهرام سیدحسینی
  team

  دکتر علی نخستين مرتضوی

  نمایش پروفایل
  12:00 - 10:00
  دکتر علی نخستين مرتضوی
  team

  دکتر هانیه علم بیگی

  نمایش پروفایل
  12:00 - 10:00
  دکتر هانیه علم بیگی
  team

  دکتر حسن صفاریه

  نمایش پروفایل
  13:00 - 10:00
  دکتر حسن صفاریه
  team

  دکتر احمد رضا قندي

  نمایش پروفایل
  12:00 - 10:00
  دکتر احمد رضا قندي
  team

  دکتر جواد مینوئی فر

  نمایش پروفایل
  12:00 - 10:00
  دکتر جواد مینوئی فر
  team

  دکتر مهدی رمضان شيرازی

  نمایش پروفایل
  12:00 - 10:00
  دکتر مهدی رمضان شيرازی
  team

  دکتر حسن صفاریه

  نمایش پروفایل
  13:00 - 10:00
  دکتر حسن صفاریه
  team

  دکتر الهام کاملی

  نمایش پروفایل
  12:00 - 10:00
  دکتر الهام کاملی
  team

  دکتر جواد مینوئی فر

  نمایش پروفایل
  12:00 - 10:00
  دکتر جواد مینوئی فر
  team

  دکتر سید شهرام سیدحسینی

  نمایش پروفایل
  12:00 - 10:00
  دکتر سید شهرام سیدحسینی
  team

  دکتر علی نخستين مرتضوی

  نمایش پروفایل
  12:00 - 10:00
  دکتر علی نخستين مرتضوی
  team

  دکتر حسن صفاریه

  نمایش پروفایل
  13:00 - 10:00
  دکتر حسن صفاریه
  13:00 - 10:00
  دکتر خدیجه نعمتی
  team

  دکتر سیده فاطمه سید کریمی

  نمایش پروفایل
  14:00 - 10:00
  دکتر سیده فاطمه سید کریمی
  team

  دکتر جواد مینوئی فر

  نمایش پروفایل
  12:00 - 10:00
  دکتر جواد مینوئی فر
  team

  دکتر سید شهرام سیدحسینی

  نمایش پروفایل
  12:00 - 10:00
  دکتر سید شهرام سیدحسینی
  team

  دکتر فرزانه صدیق

  نمایش پروفایل
  12:00 - 10:00
  دکتر فرزانه صدیق
  team

  دکتر حسن صفاریه

  نمایش پروفایل
  13:00 - 10:00
  دکتر حسن صفاریه
  team

  دکتر جواد مینوئی فر

  نمایش پروفایل
  12:00 - 10:00
  دکتر جواد مینوئی فر
  team

  دکتر علی نخستين مرتضوی

  نمایش پروفایل
  12:00 - 10:00
  دکتر علی نخستين مرتضوی
  team

  دکتر مرتضي آقائي افشار

  نمایش پروفایل
  12:00 - 10:00
  دکتر مرتضي آقائي افشار
  team

  دکتر حسن صفاریه

  نمایش پروفایل
  13:00 - 10:00
  دکتر حسن صفاریه
  team

  دکتر سیده فاطمه سید کریمی

  نمایش پروفایل
  14:00 - 10:00
  دکتر سیده فاطمه سید کریمی
  team

  دکتر علی نخستين مرتضوی

  نمایش پروفایل
  12:00 - 10:00
  دکتر علی نخستين مرتضوی
  11:00
  team

  دکتر علیرضا ابراهیمی

  نمایش پروفایل
  13:00 - 11:00
  دکتر علیرضا ابراهیمی
  team

  دکتر سامان نايب عباس

  نمایش پروفایل
  13:00 - 11:00
  دکتر سامان نايب عباس
  team

  دکتر سيدمجيد اخوان حجازی

  نمایش پروفایل
  13:00 - 11:00
  دکتر سيدمجيد اخوان حجازی
  team

  دکتر علیرضا ابراهیمی

  نمایش پروفایل
  13:00 - 11:00
  دکتر علیرضا ابراهیمی
  team

  دکتر سيامک مرادی

  نمایش پروفایل
  12:00 - 11:00
  دکتر سيامک مرادی
  team

  دکتر رضا شيرواني بختياري

  نمایش پروفایل
  13:00 - 11:00
  دکتر رضا شيرواني بختياري
  team

  دکتر سيدمجيد اخوان حجازی

  نمایش پروفایل
  13:00 - 11:00
  دکتر سيدمجيد اخوان حجازی
  team

  دکتر محمدجواد فياض

  نمایش پروفایل
  13:00 - 11:00
  دکتر محمدجواد فياض
  team

  دکتر سامان نايب عباس

  نمایش پروفایل
  12:00 - 11:00
  دکتر سامان نايب عباس
  team

  دکتر علیرضا ابراهیمی

  نمایش پروفایل
  13:00 - 11:00
  دکتر علیرضا ابراهیمی
  team

  دکتر سيدمجيد اخوان حجازی

  نمایش پروفایل
  13:00 - 11:00
  دکتر سيدمجيد اخوان حجازی
  12:00
  team

  دکتر مروارید علی نژاد

  نمایش پروفایل
  13:30 - 12:00
  دکتر مروارید علی نژاد
  team

  دکتر محمد هاشميان

  نمایش پروفایل
  14:00 - 12:00
  دکتر محمد هاشميان
  team

  دکتر مروارید علی نژاد

  نمایش پروفایل
  13:30 - 12:00
  دکتر مروارید علی نژاد
  15:00
  team

  دکتر لاله امیرسلیمانی

  نمایش پروفایل
  18:00 - 15:00
  دکتر لاله امیرسلیمانی
  team

  دکتر حسین نیک فرجاد

  نمایش پروفایل
  18:00 - 15:00
  دکتر حسین نیک فرجاد
  team

  دکتر لاله امیرسلیمانی

  نمایش پروفایل
  18:00 - 15:00
  دکتر لاله امیرسلیمانی
  team

  دکتر حسین نیک فرجاد

  نمایش پروفایل
  18:00 - 15:00
  دکتر حسین نیک فرجاد

  به پزشک نیاز دارید ؟

  ما بهترین خدمات را به بیمارانمان ارائه میکنیم

  آخرین اخبار سایت

  اخبار

  X