به وب سایت بیمارستان نور افشار خوش آمدید

ارجاع بيمار

 

پلي كلينيك و اورژانس بيمارستان آماده ارائه خدمات به بيماران ارجاعي توسط همكاران ارجمند مي باشد.