به وب سایت بیمارستان نور افشار خوش آمدید

آدرس و اطلاعات تماس

آدرس و شماره تماس

تلفن تماس خط ويژه:  7582

 خط مستقيم كلينيك: 22824069

فکس: 22824060

آدرس پستي: تهران، ميدان شهيد باهنر (نیاوران)، خيابان شهید پورابتهاج، خيابان شهيد خداوردي، انتهای خيابان شهيد صادقين (17 غربي)، بيمارستان نورافشار

 

دسترسي به بيمارستان:

مسیر شماره یک: ميدان شهيد باهنر (نیاوران)، خيابان شهید پورابتهاج، خيابان شهيد خداوردي، انتهای خيابان شهيد صادقين (17 غربي)، بيمارستان نورافشار

 

مسیر شماره دو: بزرگراه امام علی (ع)، بزرگراه ارتش غرب، میدان ارتش، خیابان شهید موحدی، خیابان سباری، خیابان شهید پورابتهاج، خيابان شهيد خداوردي، انتهای خيابان شهيد صادقين (17 غربي)، بيمارستان نورافشار

 

مسیر شماره سه: انتهای بزرگراه شهید صیاد شیرازی، خیابان صنایع، خیابان شهید لنگری، میدان ارتش، خیابان شهید موحدی، خیابان سباری، خیابان شهید پورابتهاج، خيابان شهيد خداوردي، انتهای خيابان شهيد صادقين (17 غربي)، بيمارستان نورافشار