به وب سایت بیمارستان نور افشار خوش آمدید

آدرس و اطلاعات تماس

تماس

تلفن: تلفن تماس خط ويژه: 7582

دورنگار: 021-22824060