به وب سایت بیمارستان نور افشار خوش آمدید

خدمات آموزشي

 

نگاه آكادميك و بيمار محور مجموعه مديريتي بيمارستان نورافشار در رويكردهاي بهداشتي و درماني سبب شده آموزش جايگاه ويژه‌اي در سياست گذاريها داشته باشد. اين بيمارستان با استفاده از حمايت‌هاي علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران، برنامه‌هاي آموزشي خاصي را براي تمام گروه‌هاي درگير در درمان بيماران فراهم كرده است.

گروه‌هاي هدف برنامه‌هاي آموزشي عبارتند از :

  • پزشكان و كادر درماني
  • بيماران وخانواده آنان
  • ورزشكاران ومربيان
  • عموم افراد جامعه

اين برنامه‌هاي آموزشي براساس نيازهاي گروه‌هاي هدف طراحي شده و زمينه را براي ارتقاي استانداردهاي درماني فراهم مي‌كند.

دوره‌هاي عمومي آموزشي در جهت ارتقاي سلامت جامعه طراحي شده‌اند و استفاده از آنها براي عموم آزاد است ولی دوره‌هاي تخصصي ویژه کادر درمانی بوده در جهت گسترش دانش و توانمندسازي آنان طراحي شده‌اند.

عناوين كلي برنامه‌هاي تخصصي آموزشي عبارتند از:

  • دوره‌هاي كوتاه مدت فوق تخصصي
  • دوره‌هاي دكتراي تخصصي پژوهش محور
  • دوره‌ ديپلماي تغذيه ورزشي
  • دوره‌هاي بازآموزي پزشكان و كادر درماني

 

 

 

 

 

محتوای بیشتر در این بخش: « بازتوانی خدمات پژوهشي »