به وب سایت بیمارستان نور افشار خوش آمدید

سالن همايشها

 

قابل توجه بازديدكنندگان گرامي تعرفه و قيمت هاي داده شده در سايت بيمارستان دولتي مي باشد.

دانلود تعرفه سالن همايش‌ها ي بيمارستان نورافشار

 

 دانلود بروشور سالن همايش هاي بيمارستان نورافشار