جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

مراقبت های ویژه

ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن فوق تخصصی ﻧﻮراﻓﺸﺎر ﺑﺎ دارا بودن دو بخش ICU1 , ICU2  و 16 تخت مراقبت های ویژه و همکاری پزشکان رشته های تخصصی و فوق تخصصی، شرایطی ایده آل برای مراقبت و بهبود شرایط بیماران نیازمند خدمات و مراقبت های ویژه را فراهم آورده است. با استفاده از این امکانات ویژه و منحصر به فرد، بیماران نیازمند مراقبت های ویژه در اسرع وقت تعیین تکلیف شده و تحت مراقبت قرار می گیرند.